Misja Przyjaciół Mołdawii

Wielkie serca dla małego kraju!

W Dzięgielowie o służbie MPM w Mołdawii


W Wiśle Malince o Mołdawii


W nowym roku o służbie MPM w Mołdawii

Rozpoczął się nowy 2023 rok! Życzę wszystkim, aby był to czas Bożych błogosławieństw i chwały dla naszego Boga, która popłynie Mu z oddanych i pełnych wiary serc! Jako Misja Przyjaciół Mołdawii pragniemy i w tym roku kontynuować służbę w kraju nad Prutem i Dniestrem! 

Dziękujemy każdemu, kto w minionych latach angażował się w to piękne i potrzebne dzieło misyjne! Będziemy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy i w nowym roku zechcą wspierać pracę misyjną w Mołdawii! To właśnie wspaniałomyślne serca Darczyńców oraz Modlicieli sprawiają, że możemy cieszyć się rozwojem misyjnej pracy! 

Poniżej jeden z przykładów, czyli SŁUŻBA NICU  


Służba Gheorghija w Mołdawii. Najnowsze wieści!


"WEEKEND Z MISJĄ" - Zobacz szczegóły i... przyjedź! 03-05 lutego 2023


Z 'Rangersami' w Ustroniu o Mołdawii


Boża synergia i Wielki Nakaz Misyjny. Spotkanie w Jarosławiu


Wyjazd misyjny do Mołdawii, listopad 2022. Zobacz najnowsze nowiny, zdjęcia i filmiki!


Sportowa służba misyjna. Gheorghe


Nicu - mołdawski misjonarz


Spotkajmy się na misyjnym szlaku! Poniżej szczegóły tego wydarzenia!


Zobacz poniższy filmik i posłuchaj o nowej nazwie naszej Misji:| BIBLIE DLA DZIECI


| MODLITWA O MOŁDAWIĘ


| PROJEKT EDUKACYJNY


| UCHODŹCY Z UKRAINY W MD


| PROJEKT INFORMATYCZNY


| NAKARMIĆ GŁODNYCH


| LEGO DLA MOŁDAWII


| KONFERENCJA MISYJNA


Serdecznie zapraszamy do odsłuchania niezwykłego świadectwa Bożego działania. Jest to historia pary misjonarzy, którzy udali się do Kongo, by głosić Ewangelię. Nie wszystko poszło po ich myśli. Jednak pośród trudów i cierpienia, spotkali tam małego chłopca...

Tylko jedno dziecko?

  • Naszą wizją jest niesienie wszechstronnej pomocy mieszkańcom Mołdawii, by mogli wzrastać duchowo i rozwijać się w oparciu o osobistą więź z Jezusem Chrystusem.
  • Nadrzędnym celem naszej służby jest głoszenie Ewangelii, nauczanie prawd Pisma Świętego, wspieranie kościołów oraz tworzenie przyjacielskich połączeń umożliwiających realizowanie misyjnych projektów. 
  • W Mołdawii pracujemy misyjnie nieprzerwanie od 2004 roku.
  • Utrzymujemy się tylko dzięki modlitewnemu i finansowemu wsparciu ludzi dobrej woli. Wdzięczni jesteśmy każdemu Darczyńcy za wszelką pomoc!
Misja Przyjaciół Mołdawii jest kontynuacją Misji Przyjaciół Dzieci, założonej w 2003 r. Początki naszej służby sięgają roku 1992.
Naszym przywilejem jest współpraca z różnymi chrześcijańskimi kościołami oraz organizacjami
i jesteśmy ogromnie wdzięczni Panu Bogu, że wspólnie
z innymi możemy nieść pomoc!