Misja Przyjaciół Mołdawii

Wielkie serca dla małego kraju!


Kochani! W grudniu 2003 roku powstała Misja Przyjaciół Dzieci, której nazwę zmieniliśmy rok temu na Misja Przyjaciół Mołdawii. To już dwadzieścia lat powodów do wdzięczności! Nade wszystko Panu Bogu za Jego łaskę! Ale również Darczyńcom umożliwiającym służbę misyjną; Modlicielom wspierającym duchowo; Wolontariuszom zaangażowanym w pracę; Wszystkim ludziom, którzy w jakikolwiek sposób udzielają pomocy! D Z I Ę K U J E M Y !

Wyjazd misyjny do Mołdawii. Grudzień 2023Szkolenie nauczycieli szkółek niedzielnych w TczewieMisyjne spotkanie w KrakowieWyjazd misyjny do Mołdawii. 09'2023O Mołdawii w Wiśle MalinceDzieje się w Mołdawii. Lato 2023, sportDzieje się w Mołdawii. Lato 2023, GheorgheDzieje się w Mołdawii. Lato 2023, NicuMisyjny wyjazd do Mołdawii, czerwiec 2023Sportowa służba misyjna. Gheorghe


Nicu - mołdawski misjonarz


| BIBLIE DLA DZIECI


| MODLITWA O MOŁDAWIĘ


| PROJEKT EDUKACYJNY


| UCHODŹCY Z UKRAINY W MD


| PROJEKT INFORMATYCZNY


| NAKARMIĆ GŁODNYCH


| LEGO DLA MOŁDAWII


| KONFERENCJA MISYJNA


Serdecznie zapraszamy do odsłuchania niezwykłego świadectwa Bożego działania. Jest to historia pary misjonarzy, którzy udali się do Kongo, by głosić Ewangelię. Nie wszystko poszło po ich myśli. Jednak pośród trudów i cierpienia, spotkali tam małego chłopca...

Tylko jedno dziecko?

  • Naszą wizją jest niesienie wszechstronnej pomocy mieszkańcom Mołdawii, by mogli wzrastać duchowo i rozwijać się w oparciu o osobistą więź z Jezusem Chrystusem.
  • Nadrzędnym celem naszej służby jest głoszenie Ewangelii, nauczanie prawd Pisma Świętego, wspieranie kościołów oraz tworzenie przyjacielskich połączeń umożliwiających realizowanie misyjnych projektów. 
  • W Mołdawii pracujemy misyjnie nieprzerwanie od 2004 roku.
  • Utrzymujemy się tylko dzięki modlitewnemu i finansowemu wsparciu ludzi dobrej woli. Wdzięczni jesteśmy każdemu Darczyńcy za wszelką pomoc!
Misja Przyjaciół Mołdawii jest kontynuacją Misji Przyjaciół Dzieci, założonej w 2003 r. Początki naszej służby sięgają roku 1992.
Naszym przywilejem jest współpraca z różnymi chrześcijańskimi kościołami oraz organizacjami
i jesteśmy ogromnie wdzięczni Panu Bogu, że wspólnie
z innymi możemy nieść pomoc!