Misja Przyjaciół Mołdawii

Wielkie serca dla małego kraju!

25 Lat Służby Misyjnej


Dzięki Bożej łasce, 25 lat temu rozpoczęliśmy służbę misyjną! Zaczynaliśmy naszą misyjną przygodę rok po ślubie. Młodzi, niedoświadczeni, nieobeznani, ale powołani, pełni zapału i oczekiwania na Boże działanie! Pierwsze kroki w służbie stawialiśmy jako nauczyciele w szkółce niedzielnej, jeszcze nie pracując misyjnie. Dwa lata później, od listopada 1995 roku już w charakterze misjonarzy ewangelizowaliśmy i nauczaliśmy dzieci na obozach, poprzez biblijne kursy korespondencyjne, kluby biblijne oraz na różnego rodzaju spotkaniach. W niezwykły sposób powstały i rozwijały się Wiejskie Ewangelizacje Dzieci (WED). Oprócz bezpośredniej pracy z dziećmi, prowadziliśmy szkolenia dla pracowników wśród dzieci, spotkania dla rodziców, zajmowaliśmy się biblijnym nauczaniem na temat służby z dziećmi. Od 2004 roku misyjne działania podjęliśmy także w Mołdawii. 

 25 Lat Służby Misyjnej! Zdjęcia i opis