Misja Przyjaciół Mołdawii

Wielkie serca dla małego kraju!

Projekty Misyjne

Obecnie w kraju nad Prutem i Dniestrem realizujemy szereg projektów, które mają na celu wypełnienie zadania do jakiego
- jak wierzymy - Pan Bóg nas powołał. Zapraszamy do zapoznania się z tymi przedsięwzięciami i serdecznie zachęcamy do ich wspierania! 

Nasze aktualne projekty:

| Biblie dla Dzieci

| Modlitwa o Mołdawię

| Uchodźcy z Ukrainy

| Projekt Edukacyjny

| Wiejskie Ewangelizacje Dzieci

| Pomoc Medyczna

| Baza Misyjna 'Maranata'

| Projekt Informatyczny

| Nicu - mołdawski misjonarz

| Lego dla dzieci w Mołdawii

| Pomoc żywnościowa dla Mołdawii

| Gheorghe - mołdawski misjonarz

| Konferencja Misyjna