Misja Przyjaciół Mołdawii

Wielkie serca dla małego kraju!

BIBLIE DLA DZIECI

Na zdjęciu obok, Uliana siedzi z Biblią w rękach. Ma 12 lat i po raz pierwszy w życiu czyta Pismo Święte! Niewiarygodne? A jednak... Niestety takich dziewczynek i chłopców, którzy nie mieli jeszcze kontaktu z Biblią, jest na Mołdawii bardzo wiele! Mnóstwo dzieci jest tam pozbawionych możliwości poznania Boga i nie zna Ewangelii. Nie opowiadają im o niej ich rodzice, ponieważ sami wiedzą niewiele więcej od swoich pociech. W szkołach, zwłaszcza wiejskich, nie funkcjonuje nauka religii, a więc dzieci nie mają nawet elementarnych informacji dotyczących wiary. W domach nie ma Biblii, a jeśli nawet się znajdzie, to najczęściej w języku rosyjskim, którego dzieci już nie znają. Nie mogą więc tak po prostu wziąć do ręki Boże Słowo i czytać. Chyba, że stanie się coś zupełnie nieoczekiwanego, jak w przypadku Uliany, która Biblię znalazła na... krawężniku! 

W 2006 r. podczas ewangelizacji we wsi Barboieni, położyliśmy tam jeden egzemplarz w języku rumuńskim, który "przypadkowo" wpadł w ręce dziewczynki. Chociaż inne dzieci wesoło bawiły się i grały, Uliana nie mogła przestać czytać! Wtedy Bóg przemówił do naszych serc i zrodził w nas pragnienie ofiarowania Biblii dzieciom! Chcemy być Mu posłuszni, dlatego powstał projekt, który nazwaliśmy po prostu "Biblie dla dzieci w Mołdawii". 

Uliana (na zdjęciu obok z mamą) otrzymała już swoją, ale tysiące dzieci na Mołdawii, jeszcze czeka na taki prezent. Jeśli go dostaną, może on na trwałe zmienić ich życie, przerwać ciążące od pokoleń przekleństwo. Może sprawić, że powstanie nowa generacja oddanych Panu Jezusowi sług, gotowych za wszelką cenę chwalić Go swoim życiem, a każdy chłopiec i dziewczynka otrzyma szansę, by stać się Bożym mężem i Bożą niewiastą! 

Potrzebujemy środków finansowych na zakup Pisma Świętego odpowiednio dla dwóch grup wiekowych: 6-10 i 11-15 lat. Dla młodszych dzieci będzie to wydanie bogato ilustrowane z wybranymi historiami biblijnymi, dla starszych Biblia zawierająca cały NT i ST.

Wszelkie ofiary na ten cel można przesłać na nasze konto misyjne
z zaznaczeniem w tytule wpłaty: "Biblie dla dzieci w Mołdawii".

Bardzo uprzejmie prosimy o finansową pomoc i pięknie za nią dziękujemy!