Misja Przyjaciół Mołdawii

Wielkie serca dla małego kraju!Zobacz już dwie działające od grudnia 2020 i lutego 2021, pracownie komputerowe:

Pracownia komputerowa w Recea 

Pracownia komputerowa w Strășeni

To owoc wciąż aktualnego Projektu Informatycznego! 


Kolejne wioski:
Zubrești i Ghelăuza
czekają na swoją pracownię!To nowy, wspólny projekt chrześcijan z Mołdawii i Polski, koordynowany przez Misję Przyjaciół Mołdawii. Polega on na utworzeniu pracowni komputerowych dla dzieci i młodzieży w Mołdawii. Głównie w wioskach: Recea oraz Zubrești i Ghelăuza, a także w mieście Strășeni.

Dlaczego pracownia komputerowa?

Umiejętność posługiwania się komputerem, korzystania z Internetu, obsługi programów komputerowych, tworzenia prezentacji multimedialnych, itp. to dzisiaj wiedza niezbędna. Życie we współczesnym świecie wręcz wymaga takiego wykształcenia, które dla młodych osób jest już koniecznością.

Niestety w Mołdawii, szczególnie na wsiach, dzieci i młodzież jest często pozbawiona możliwości zdobywania takich kwalifikacji. Brak sprzętu i dostępu do Internetu to wciąż jeszcze problem wielu młodych ludzi, a kryzys wywołany ogłoszoną pandemią jeszcze pogłębił i tak już skomplikowaną sytuację. 

Pracownia komputerowa to miejsce gdzie młodzi ludzie mogliby uczyć się informatyki, gdzie mieliby możliwość kontaktu online i okazję zdobyć odpowiednie doświadczenie, by lepiej przygotować się do życia w otaczającym świecie. Zwłaszcza dzisiaj w dobie cyfryzacji i komputeryzacji ma to coraz większe znaczenie.

Dlaczego w Recea, Zubrești, Ghelăuza i Strășeni?

Jako Misja Przyjaciół Mołdawii już od 2005 roku współpracujemy z naszymi przyjaciółmi, którzy pracują w tych miejscach. Prowadzą oni prężny, chrześcijański ośrodek w Recea, który służy miejscowej ludności jako kościół, świetlica i stołówka dla dzieci i młodzieży, miejsce do zajęć sportowych i rekreacyjnych, a także jako placówka terapeutyczna i poradniczo-doradcza oraz do różnego rodzaju akcji dobroczynnych. Recea jest zarazem bazą do misyjnej służby prowadzonej w Zubrești i Ghelăuza. Strășeni to miasto gdzie nasi przyjaciele z Mołdawii posiadają idealnie zaplecze pozwalające na stworzenie pracowni komputerowej.

Zdjęcia obok ilustrują ośrodek w Recea oraz w Strășeni. W tych właśnie miejscach powstały już pracownie komputerowe!

Zobacz więcej zdjęć:

Przekazanie pierwszych 8 laptopów dla wioski Recea!

Pracownia komputerowa w Recea!

Recea. Komputerowe zajęcia dla dzieci

Strășeni. Druga pracownia komputerowa

Jakie są potrzeby? 

Brakuje sprzętu, przenośnych komputerów. Z oczywistych względów zakup takiego sprzętu oraz oprogramowania przekracza możliwości strony mołdawskiej, dlatego ten aspekt projektu realizuje strona polska. 

Mołdawianie zapewniają kompetentnych ludzi, którzy mogą poprowadzić zajęcia w pracowni i służą odpowiednio przystosowaną salą. Poza tym dysponują specjalnie przygotowanymi programami łączącymi naukę obsługi komputera z poznawaniem Biblii oraz prawd Ewangelii. 

Jakie są możliwości pomocy? 

Trzy różne sposoby pomocy! 

Po pierwsze modlitwa. Chcemy, aby to Pan Bóg kierował naszymi poczynaniami, korygował nas i błogosławił całe przedsięwzięcie. 

Po drugie finanse. Wszelkie środki finansowe na ten cel można przekazywać na konto Misji Przyjaciół Mołdawii, nr konta bankowego:
22 1600 1462 1746 0835 1000 0001, koniecznie z dopiskiem „Projekt Informatyczny”. 

Po trzecie laptopy. Można przekazać nowe lub używane egzemplarze. W tym celu bardzo prosimy o kontaktowanie się z Krzysztofem Wiedryckim (Gdańsk), osobą odpowiedzialną za sprzęt komputerowy, nr tel. +48 608 045 294, email: kwiedryc@outlook.com lub z dyrektorem MPM Wojciechem Borysem (Skoczów), tel. 604 469 264; email: borys@mpm.org.pl

Serdecznie zachęcamy do rozważenia możliwości zaangażowania się w nasz Projekt Informatyczny! Każda pomoc jest cenna i wartościowa, i na pewno przyczyni się do końcowego sukcesu! 

Pięknie dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszym Projektem Informatycznym w Mołdawii – małym kraju, który potrzebuje naszych wielkich serc! 

Wojciech Borys 
dyrektor Misji Przyjaciół Mołdawii 
+48 604 469 264