Misja Przyjaciół Mołdawii

Wielkie serca dla małego kraju!

Akcja "Pomoc dla Mołdawii"


Każdy dar finansowy można przesłać na konto:

Misja Przyjaciół Mołdawii, nr konta:
22 1600 1462 1746 0835 1000 0001
koniecznie z dopiskiem: "Pomoc dla Mołdawii"

Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego filmiku
z naszym apelem o pomoc:

POMOC DLA MOŁDAWII - FILM

Zachęcamy także do obejrzenia zdjęć ilustrujących dystrybucję żywności do potrzebujących rodzin:

POMOC DLA MOŁDAWII - FOTO

Od maja 2020 roku wciąż trwa nasza akcja "Pomoc dla Mołdawii" w ramach której jako Misja Przyjaciół Mołdawii, zbieramy i przesyłamy do Mołdawii środki finansowe na zakup żywności dla rodzin, zwłaszcza wielodzietnych. Znalazły się one w bardzo trudnej sytuacji w związku z ogłoszoną pandemią. 

Dzięki otrzymanym za pośrednictwem naszej Misji finansom z Polski, trzy zaprzyjaźnione kościoły, z którymi współpracujemy od lat, mogą zakupić i przekazać żywność oraz niezbędne artykuły. Już kilkaset rodzin skorzystało z tej pomocy!

Potrzebujących rodzin jest w Mołdawii bardzo wiele... A ludzie ci mają tam dużo, dużo mniej możliwości zatroszczenia się o swoje życie niż na przykład ubodzy w Polsce. Bieda w Mołdawii jest często beznadziejna... Zachęcam więc do przemyślenia możliwości pomocy i zaangażowania się w dzieło, które w obecnym, pandemicznym czasie, jest szczególnie pilne! 

Ogromnie się cieszę się, że dzięki otwartym sercom polskich chrześcijan, Boże błogosławieństwo nadal dociera do potrzebujących. 

Dziękuję każdemu z Was za okazaną pomoc! Za pieniądze które nie zbywają przecież nikomu, a ofiarowane z radosnym sercem przynoszą wielką ulgę i nadzieję! Zapewniam, że wszystkie środki finansowe są użytkowane we właściwy sposób, zgodnie z przeznaczeniem i ku olbrzymiej radości obdarowanych (otrzymują oni zakupioną żywność, nie pieniądze)! W ten sposób wszyscy mamy udział w pięknym dziele - nie waham się tak powiedzieć - ocalenia dzieci i dorosłych przed widmem głodu, a także ratowania ich dusz! 

Dziękuję także za modlitwę i zarazem o nią proszę! Módlmy się, aby to piękne dzieło miało również swój wymiar wieczny. Szansa na to jest duża, bo wraz z pakietem żywnościowym ludzie słyszą Ewangelię i doświadczają Bożej miłości, wywiązują się ciekawe rozmowy! Módlmy się, aby nie tylko materialny los ubogich rodzin mógł zostać odmieniony, ale przede wszystkim, by serca wielu ludzi zostały dotknięte Bożą miłością i zbawione!

Serdecznie pozdrawiam!
Wojciech Borys,
dyrektor MPM