Misja Przyjaciół Mołdawii

Wielkie serca dla małego kraju!

PROJEKT EDUKACYJNY

W 2005 roku Bóg włożył w nasze serca pragnienie, by pomóc mołdawskim dzieciom w uzyskaniu dobrej edukacji.
Zrodziła się wizja, by wspierać kształcenie dzieci z ubogich rodzin, tak by zdobycie dobrego zawodu mogło w przyszłości
zmienić ich sytuację ekonomiczną, dało szansę wyrwania się z ubóstwa i rozpoczęcia samodzielnego życia.
Praktycznie realizujemy ją poprzez poszukiwanie funduszy i finansowanie edukacji konkretnym dzieciom. 

Zachęcamy i Ciebie do finansowego i modlitewnego włączenia się w to piękne dzieło! Serdecznie dziękujemy za każdą pomoc!
Przede wszystkim modlimy się, aby wszystkie osoby objęte naszym Projektem mogły zostać dotknięte przemieniającą Ojcowską
miłością Boga. Pragniemy, by ich serca zostały zachęcone do uwielbiania Tego, który jest w stanie na trwałe zmienić ich życie
i użyć w potężny sposób dla Swoj
ej chwały! Chcemy bardzo mocno podkreślić, że wszystkie środki finansowe, jakie pozyskujemy
na cele związane z naszym Projektem, pochodzą jak dotąd od chrześcijan z Polski! 

Wciąż szukamy partnerów do tego dobrego dzieła! 

Każdy, kto chciałby jednorazowo, bądź regularnie wspierać edukację w Mołdawii, będzie mile widziany! Szczegółowych informacji
udzielimy każdemu, kto skontaktuje się z nami. Pieniądze na ten cel można wpłacać na konto Misji Przyjaciół Mołdawii (numer konta poniżej), koniecznie z dopiskiem: "Projekt Edukacyjny". Chwała Bogu, że możemy nieść błogosławieństwo dla innych narodów!

Zobacz, komu już pomogliśmy!


Tatiana to młoda dziewczyna, która całym sercem kocha Boga i jest bardzo oddana służbie ludziom, a szczególnie dzieciom. Objęliśmy ją naszym Projektem Edukacyjnym w maju 2021 r. Dzięki włączeniu Tatiany w Projekt Edukacyjny, będzie mogła ukończyć trzymiesięczny kurs kucharski i zdobyć kwalifikacje przygotowujące ją i uprawniające do wydawania posiłków w stołówce dla dzieci w kościele "Vestea Bună" ("Dobra Nowina") w Strășeni.

Zobacz więcej zdjęć / Zobacz Dyplom Tatiany

Od września 2023 wspieramy naukę Tatiany; zdobycie matury i zawodu. 


Adriana ma 16 lat i trudną sytuację życiową. Wiele można by napisać o jej przeżyciach, rozterkach i głębokich zranieniach. Dzięki Bożej łasce znalazła pomoc w kościele prowadzonym przez naszego przyjaciela brata Olega. Wspólnota ta spotyka się w jej rodzinnej wiosce, Negrești. Pastor Oleg zaproponował, aby pomóc Adrianie w podjęciu nauki w technikum w Kiszyniowie. Tak więc, jako Misja Przyjaciół Dzieci postanowiliśmy objąć Adrianę od października 2021 naszym Projektem Edukacyjnym. Po trzech latach Adriana zda maturę, a marzy jej się zawód księgowej. Dziękujemy każdemu, kto poprzez wsparcie finansowe i modlitwę sprawia, że takie osoby, jak Adriana, otrzymują szansę na lepszą przyszłość. 

Zobacz więcej zdjęć


Sabrina jest naszą siostrą w Chrystusie, oddaną służbie Bogu i ludziom. W kościele "Vestea Bună" ("Dobra Nowina") w Strășeni już od kilku lat aktywnie uczestniczy w życiu swojej wspólnoty. Dzięki włączeniu Sabriny w Projekt Edukacyjny w maju 2021, będzie mogła ukończyć trzymiesięczny kurs kucharski i zdobyć kwalifikacje przygotowujące je i uprawniające do wydawania posiłków w stołówce dla dzieci w kościele.

Zobacz więcej zdjęć

Zobacz Dyplom Sabriny


Vasile objęliśmy naszym projektem w maju 2021 r. Wielkim pragnieniem Vasile jest być trenerem piłki nożnej, aby poprzez sport docierać do dzieci i młodzieży z Ewangelią. Dzięki wsparciu pochodzącemu z Projektu Edukacyjnego MPD, rozpocznie w tym roku w czasie letnich miesięcy naukę w Międzynarodowej Szkole Misyjnej.

Zobacz więcej zdjęć

Zobacz Dyplom VasilieGalina od 2019 roku otrzymywała wsparcie w ramach Projektu Edukacyjnego. Nasza pomoc umożliwiła Galinie ukończenie w 2021 r. studiów, na których uzyskała stopień magistra nauk pedagogicznych. 

Zobacz dyplom Galiny i więcej zdjęć


Irina jest żoną Gheorghea. Projektem Edukacyjnym objęliśmy ją w lutym 2021 r. Obecnie jest na drugim roku 5-letnich studiów graficznych. Aktywnie uczestniczy w służbie sportowej męża. Zdobyte wykształcenie pozwoli Irinie na zdobycie pracy, ale również w bardzo praktyczny sposób umożliwi jeszcze efektywniejszą pomoc w służbie Gheorghiea wśród dzieci i młodzieży.


Gheorghe trenuje dzieci i młodzież w kilku miejscowościach w okolicach miasta Orhei,
około 50 km od Straseni i Kiszyniowa. 
Codziennie ma możliwość głoszenia im Ewangelii
i poprzez sport docierania do nich 
z Biblijnymi prawdami.  

Od października 2017 roku nasz brat w Chrystusie Gheorghea, mógł rozpocząć kurs UEFA
przygotowujący go do zdobycia licencji trenera piłki nożnej. 

Projekt Edukacyjny - Georghi | Licencja 

Zobacz pracę trenerską Georghija


Adrian jest naszym bratem w Chrystusie. Pochodzi z chrześcijańskiej rodziny, z którą mieszka
w wiosce Fagureni (z mamą, babcią i ciocią). To młody, dwudziestodwuletni chłopak.

Marzeniem Adriana jest być fotografem.

Od maja 2016 roku objęliśmy Adriana Projektem Edukacyjnym


Giena został objęty Projektem Edukacyjnym od września 2012. Umożliwiliśmy mu w ten sposób
kontynuację studiów prawniczych. Mieszka w Straszeni w Domu Misyjnym 'Metanoia' gdzie
prowadził Klub Gier Planszowych. Swoje wykształcenie pragnie wykorzystać w służbie dla Boga.
Już teraz jednak wiele swojego czasu poświęca dla spraw Bożego Królestwa.

Zobacz Dyplom Gieny

Giena magistrem! Od 27 stycznia 2017 roku! 

Zobacz krótkie filmiki z Gieną: ROK 2014 | ROK 2012


Valentinę objęliśmy Projektem Edukacyjnym w kwietniu 2013 r. Vala jest naszą siostrą
w Chrystusie, mieszka we wsi Fagureni, 5 km od Straseni. Obecnie skończyła studia
psychologiczno-pedagogiczne w Kiszyniowie. Rodzinna sytuacja finansowa zmusiła Valę
do ukończenia kursu zawodowego manikiurzystki. Stało się to możliwe dzięki pomocy chrześcijan
z Polski! 

Dziękuję wszystkim Darczyńcom, którzy wspaniałomyślnie pomagają, a Kochanemu
Bogu niech płynie wszelka chwała!

Zobacz certfykat Valentiny


Pavel w przyszłości pragnie zostać stolarzem. Szczególnie podoba mu się praca związana
z produkcją mebli. Niestety na drodze do realizacji marzeń, stanęły problemy finansowe. Jednak
dzięki wsparciu polskich chrześcijan zaangażowanych w Projekt Edukacyjny zostały one rozwiązane!

W październiku 2012 roku rodzice Pavla otrzymali całą potrzebną kwotę umożliwiającą zdobycie
zawodu. Wspaniałemu Bogu niech płynie chwała!

Zobacz zdjęcie z rodzicami Pavla


Denis studiuje zaocznie na Akademii Wychowania Fizycznego w Kiszyniowie. 07. czerwca 2017 r.
uzyskał tytuł licencjata na mołdawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. w 2017 r. rozpoczął
dwuletnie studia magisterskie. Przez rok prowadził również Drużynę Piłkarską 'Metanoia' i odnosił
już pierwsze sukcesy

Denis licencjatem! 

Zobacz krótki filmik z Denisem


Anfisa mieszka w miejscowości Vatra. Jest naszą siostrą w Chrystusie.
We wrześniu 2010 r. rozpoczęła trzyletnie studia językowe na uniwersytecie w Kiszyniowe. 

W całości koszta nauki pokrywane są dzięki ofiarności polskich chrześcijan. 

Licencjat Anfisy! 

Zobacz krótki wywiad z Anfisą


Liliana mieszka w Straszeni. Pochodzi z chrześcijańskiej rodziny. Marzyła, by zostać fryzjerką.
Niestety z powodów finansowych było to niemożliwe... Dzięki wsparciu z Polski, Liliana będzie
mogła we wrześniu 2010 r. rozpocząć naukę w swoim ulubionym zawodzie, a dodatkowo uzyska
także uprawnienia jako manikiurzystka. 

Liliana w lipcu 2011 roku zdobyła zawód fryzjerki i manikiurzystki!
Zobacz krótki opis i kilka zdjęć!


Igor ma 10 lat i chodzi do czwartej klasy Szkoły Podstawowej w Straszeni. Jest młodszym bratem
Tudora, który już skorzystał z naszego Projektu. Znajdują się oni w bardzo trudnej sytuacji. Igorowi
brakowało podstawowego wyposażenia ucznia, czyli zeszytów, kredek, farb, piórnika, plecaka, itp.
a także dobrej, zimowej kurtki i skarpet oraz leków, które powinien zażywać z powodu choroby.

Dzięki chrześcijanom z Polski, którzy przesyłają finanse na potrzeby Projektu Edukacyjnego, mogliśmy
kupić wszystkie rzeczy potrzebne Igorowi i możemy od 2009 r. na bieżąco pomagać mu w zdobywaniu wykształcenia.


Olga pochodzi ze wsi Peneszeszti. Podobnie jak jej matka, jest chrześcijanką. Pochodzi z ubogiej
rodziny. Niestety ojciec Olgi nadużywa alkoholu i pieniądze woli przepić niż przekazać na edukację
córki. Postanowiliśmy objąć Olgę Projektem Edukacyjnym. 

Od września 2009 roku przekazujemy zgromadzone środki na jej edukację, które praktycznie umożliwiły Oldze rozpoczęcie nauki. Po ukończeniu gimnazjum, będzie mogła w kolejnych latach zdobyć zawód.


Następną osobą objętą pomocą jest Vasilij. Rozpoczął on półroczny kurs, który pozwoli mu zdobyć
zawód. Bez pomocy finansowej, Vasilij nie byłby w stanie podjąć nauki. Jest chrześcijaninem, który
swoim życiem chce służyć Jezusowi. 

Pochodzi z rodziny o bardzo trudnej sytuacji, która nie wspiera go, a wręcz przeciwnie, sprawia,
że musi mieszkać poza domem. Vasilij w sierpniu 2009 roku ukończył kurs i uzyskał zawód ślusarza samochodowego. 

Zobacz Certyfikat Vasilija


16.kwietnia 2009 r. Tudor ukończył szkołę w Kiszyniowie i uzyskał dyplom kucharza
oraz dekoratora sal bankietowych! Warto dodać, że osiągnął na egzaminie końcowym
bardzo dobrą ocenę 9,98 w dziesięciostopniowej skali ocen. 

Nasz brat w Chrystusie wciąż potrzebuje wsparcia, ale teraz o wiele łatwiej będzie mu
stanąć na własnych nogach i prowadzić samodzielne życie.


Lena w 2009 roku ukończyła licencjat na uniwersytecie w Kiszyniowie. Jej sytuacja rodzinna
tak się skomplikowała, że nie mogła liczyć na pomoc finansową rodziny. Ostatni, trzeci rok nauki,
ukończyła tylko dzięki wsparciu przekazanemu z Polski. Uzyskane wykształcenie jest życiową
szansą dla Leny; przede wszystkim otwiera nowe możliwości realizacji jej marzeń związanych
ze służbą dla Boga. 

Zobacz Dyplom Leny


Trzecią osobą jest objętą naszym Projektem jest Ania. Pochodzi ze wsi Romanesti.
Dzięki przekazanemu przez nas wsparciu, Ania skończyła półroczny kurs fryzjerski
w Kiszyniowie i w roku 2008 uzyskała tytuł fryzjerki. 

Mamy nadzieję, że wkrótce będzie będzie mogła podjąć pracę i usamodzielnić się. Anię znamy
już kilka lat. W roku 2006, podczas ewangelizacji prowadzonych na Mołdawii, Ania oddała
swoje życie Jezusowi.


Kolejnym dzieckiem jest Emanuela. Pochodzi z wierzącej rodziny ze wsi Fagureni,
w środkowej części Mołdawii. Wspieramy finansowo jej edukację od 2008 r. tak by
mogła pobierać lekcję pianina i uczyć się języka angielskiego.
Emanuela bardzo kocha Pana Jezusa!


Estera jest siostrą Emanueli. Od 2009 r. wspieramy finansowo jej edukację,
tak by mogła pobierać lekcję gry na skrzypcach. Estera chodzi do drugiej klasy
szkoły podstawowej.


Igor jest pierwszą osobą, którą objęliśmy naszym Projektem. Pochodzi z wioski Barboieni
na zachodzie Mołdawii. Dzięki finansowej pomocy chrześcijan z Polski, ukończył dziewiątą klasę
gimnazjum w Chrześcijańskiej Szkole w Kiszyniowie oraz po rocznym kursie zawodowym,
w roku 2008, zdobył zawód murarza. Dzisiaj już pracuje. Prawdopodobnie gdyby nie pomoc
finansowa, którą otrzymał, mieszkałby nadal w swojej wiosce, na utrzymaniu rodziców i pracował
na gospodarstwie. Co najważniejsze jednak, Igor podczas pobytu w Szkole w Kiszyniowie nawrócił
się i dzisiaj wzrasta jako chrześcijanin!

Zobacz historyczne zdjęcia

Chcemy bardzo mocno podkreślić, że wszystkie środki finansowe, jakie pozyskujemy na cele związane z naszym
Projektem, pochodzą jak dotąd od chrześcijan z Polski! Wciąż szukamy partnerów do tego dobrego dzieła! 

Każdy, kto chciałby jednorazowo, bądź regularnie wspierać edukację w Mołdawii, będzie mile widziany!
Szczegółowych informacji udzielimy każdemu, kto skontaktuje się z nami. 

Pieniądze na ten cel można wpłacać na konto Misji Przyjaciół Dzieci (numer konta poniżej), koniecznie z dopiskiem:
"Projekt Edukacyjny Mołdawia". Chwała Bogu, że możemy nieść błogosławieństwo dla innych narodów! 

Misja Przyjaciół Mołdawii 
nr konta bankowego
22 1600 1462 1746 0835 1000 0001
 

Zachęcamy do kontaktu z nami! Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. W tym celu możesz zadzwonić: +48 604469264 lub wypełnić i przesłać do nas poniższy formularz. Dziękujemy!